wartość dodana w IT

Dobrze jest mieć nas po swojej stronie.

Wspomagam małe i średnie organizacje w obszarze IT.
Służę wiedzą, doświadczeniem i intuicją, które wykształciłem podczas wieloletniej pracy, przy budowie korporacyjnych systemów IT. Znam realia współpracy z biznesem od strony klienta i od strony dostawcy. Mam doświadczenie w doborze i wdrażaniu infrastruktury IT. Rozumiem potrzeby biznesowe i możliwości budżetowe.
Jestem przygotowany, aby stanąć u boku menadżera i wspierać go w podejmowaniu decyzji w obszarze IT.
Jestem do Państwa dyspozycji bez względu na to, czy prowadzicie małą, kilkuosobową firmę, czy zarządzacie średnim, lub dużym przedsiębiorstwem.
Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia podczas rozmów z dostawcami, niezależnej opinii na temat pracy systemów, lub działów IT - jestem do Waszej dyspozycji.
Występuję jako niezależna strona trzecia. Dostarczam obiektywnych opinii. Wykładam na stół wszystkie karty i wyjaśniam zasady gry. Przeprowadzam niezależne analizy i porównania produktów i usług. Dostarczam informację w formie przystępnej dla biznesu.
W Państwa imieniu nadzoruję pracę dostawców usług i rozwiązań informatycznych. Prowadzę projekty i weryfikuję ich wykonanie z założeniami.

Występuję jako Państwa ekspert podczas spotkań z dostawcami systemów i usług IT. Biorę udział w spotkaniach, jako przedstawiciel Państwa firmy. Jestem przygotowany, dlatego wiem o co trzeba zapytać i jak porównać oferty. Dla Państwa wykonuję analizę rynku i porównuję rozwiązania. Przygotowuję merytorycznie osoby, które będą zaangażowane w podejmowanie decyzji.
© 2011 Section9 Kontakt